Mailchimp Import

 1. Legg til folk i spreadsheet
  • Ola: [Google Spreadsheet]
  • Støwer: [Google Spreadsheet]
  • Benedicte [Google Spreadsheet] (ta en titt for et eksempel)
  • I fans kolonnen kategoriserer du folk ved hjelp av en kommaseparert liste. Du har følgene valg: Familie, Venner og beskjente, I bransjen. Viktig at det staves likt.
  • Ønsker dere andre katergorier må du gjøre bonussteget «Legge til kategorier i Mailchimp» før steg 3. «Importere .csv fil i Mailchimp».
 2. Eksporter spreadsheet med folk
  • Naviger: File -> Dowbload as -> Comma seperated values (.csv)
 3. Importere .csv fil i Mailchimp
  1. Naviger: Lists -> Lilly Labs -> Add subscribers -> Import subscribers -> Import from CSV or TXT File
  2. Veld din csv fil ved trykke browse
  3. NB: Huk av for «Auto-update my existing list (Slows the Import process)»
  4. Upload
 4. Match kolonner til Mailchimp felt og Complete Import
  • Hvis dere ikke har endret noe på kolonne navn skal dette gå av seg selv.

Import_New_Subscribers___MailChimp

Match_Columns_in_Imported_List___MailChimp


 • Bonussteg: Legge til kategorier i Mailchimp
  • Naviger: Lists -> Lilly Labs -> Manage subscribers -> Groups
   • Støwer: velg View Groups ved TES FANS
   • Ola: velg View Groups ved VEA FANS
  • Legg inn de kategoriene (gruppene) dere ønsker.

List_Groups_for_Lilly_Labs___MailChimp

 

 

En kommentar om “Mailchimp Import”

Legg inn en kommentar