Digitale produktivitetsverktøy

Innholdsfortegnelse

Nettsider
http://labs.lillyapps.no/2015/08/25/produktivitetsverktoy1
http://labs.lillyapps.no/produktivitetsverktoy/nettsideverktoy

Oppgavelister
http://labs.lillyapps.no/produktivitetsverktoy/oppgavelister

Supportsystemer
http://labs.lillyapps.no/produktivitetsverktoy/supportsystemer

Hvilke av disse ønsker du?

Dropbox eller en annen dokumentdeling:
Google Drive
Office 365
Evernote
gmail