Supportsystemer

use case

kan brukes for å systematisere innkomne telefonsamtaler

http://www.desk.com/pricing

https://www.zendesk.com/product/pricing/

white oaoer:

Home

Finn flere kapitler i miniraporten i innholdsfortegnelsen
http://labs.lillyapps.no/produktivitetsverktoy