9 ukers salgstrening og salgstegning

Innholdsfortegnelse

Uke 1

Uke 2 DU

Ditt markedsmantra

Uke 3 Mål for 2,5 år
Salgstreningsark
Sales Activity Goals Work Sheet

Uke 4 Er nå
Diamonds in Your Lists

Uke 5 Hva du gjør og ikke
Your superpower

Uke 6

Uke 7
A Warm Referral

Uke 8 At Stake
What is at stake?

Uke 9

Skritt 1 til 6 av  Benedicte selger tech. skilla sine med tyngde i 9 skritt.
Skritt 1 til 6 av Benedicte selger tech. skilla sine med tyngde i 9 skritt.
Skritt 7, 8 og 9 av  Benedicte selger tech. skilla sine med tyngde i 9 skritt
Skritt 7, 8 og 9 av Benedicte selger tech. skilla sine med tyngde i 9 skritt

notater:
Potensielle kunder

Uke 1 Lilly Labs sin salgstreningsmetodikk

Benedicte selger tech. skilla sine med tyngde i 9 skritt
(Trenger tegning og tekst)

Start salgstreningsøkta med å lukke salg og åpne døra opp muligheter
http://labs.lillyapps.no/lukke-salg-og-apne-opp

Uke 2 DU

Uke 3 MÅL 2,5 ÅR

Tre + tre spørsmål på salgsmøte 1

=
Get Your Prospects Talking
Get Ahead on the Call! Confirm the Timing, Agenda and Situation
Uke 5.1 i 9 ukers salgstrening

Uke 4 ER NÅ
Karakteristikker for å finne en dansepartner
http://labs.lillyapps.no/en-dansepartner/

When to Say «No:» The Other Side of Qualifying
Uke 3.3 i 9 ukers salgstrening

Uke 5 Hva du ikke gjør og hva du gjør

What Is So Compelling About Your Product or Service?
Uke 4.3 i 9 ukers salgstrening

Uke 6

Uke 7
Preparation for the Referral Meeting
Uke 8.1 i 9 ukers salgstrening

Getting the Referral Appointment
Uke 8.6 i 9 ukers salgstrening

Asking for the Referral
Uke 9.1 i 9 ukers salgstrening

Rewarding the Referrer
Uke 9.5 i 9 ukers salgstrening

Uke 8 At Stake
What is at stake?
http://labs.lillyapps.no/salgstegning/stake/

Uke 9

(skrive og tegne)

Don´t Spill Your Marbles on a Subsequent Call!
Uke 5.4 i 9 ukers salgstrening

Uke 9

«Have I Got it?» Letter of Understanding: Creating Obligation
Uke 7.1 i 9 ukers salgstrening

Ask Them: «How Are You Going to Buy From Me?»
Uke 6.5 i 9 ukers salgstrening

Uke ?

Ditt liv, 18 måneder, 3 uker og 1 uke

Introvert
http://labs.lillyapps.no/salgstegning/introvert

Sherlocks questions
http://labs.lillyapps.no/sherlocks-questions

Who´s Doing All the Talking? Great Questions Equal Great Commissions!
Uke 5.4 i 9 ukers salgstrening

Following Up for the Next Step: Don´t Delay, Call today!
Uke 7.1 i 9 ukers salgstrening


Her er innholdsfortegnelsen for

9 ukers Salgstrening og Salgstegning

Legg inn en kommentar