Über kommer til Norge

Über kommer til Norge og jeg synes «Maktmerkevaren Uber» av Jørgen T. Helland (@jorgenhelland) er en god kronikk som går litt dypere i materien enn mye av det som er skrevet i media.

Aftenposten har i en rekke artikler brukt begreper som «kompiskjøring» og «peer-to-peer» for å beskrive Uber, Haxi og andre liknende tjenester, gjerne i sammenheng med «app», under paraplyen «deleøkonomien».

Det er mulig disse ordene egner seg for å snakke om Haxi og andre grasrottiltak, men de duger ikke hvis man vil forstå Ubers globale suksess. Ikke kan de brukes for å rette søkelyset mot hva drosjenæringa bør fokusere på framover, heller. I begrepsbruken ligger det også en undervurdering bygget på digital umodenhet.

Å si at Uber bare er en app er like fånyttes som å si at Airbnb er en nettside. De er begge tjenester og merkevarer som gjennom bruk av teknologi endrer folks adferd i allerede etablerte kategorier.

Legg inn en kommentar